Bilgi Güvenliği Politikamız

  • Otomol’un ve müşterilerinin bilgilerinin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak,
  • Otomol hizmetlerinin sürekliliğini garanti altına almak için gerekli altyapıyı sağlamak,
  • Sahip olunan bilginin değerine uygun şekilde fiziki ve mantıksal güvenlik önlemleri almak,
  • Bilgiye erişimi kontrol etmek için, “Bilmesi Gereken” prensibine uygun olarak erişim hakları atamak ve yetkisiz erişimi engellemek,
  • Virüs gibi zararlı kodlara ve Otomol dışından siber ortamda yapılabilecek saldırılara karşı bilgi varlıklarını korumak,
  • Bilgi güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,
  • Çalışanlarına bilgi güvenliği eğitimleri sağlamak ve bilgi güvenliği farkındalığını artırmak,
  • Yasa, yönetmelik ve ilgili mevzuata uymak,
  • Paydaşların da Otomol Bilgi Güvenliği Politikalarına uyumunu sağlamak.